ФСТ "Динамо" Органи управління Організації:

- Конференція організації – вищий керівний орган;

- Президія організації – керівний орган;

- Апарат управління організації – виконавчий орган.